DJELATNOSTI


Osnovne djelatnosti JU „Dom-porodica“ su zbrinjavanje:

 • djece bez roditeljskog staranja 
 • djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama
 • odgojno zapuštene i zanemarene djeca
 • djece s posebnim potrebama

Djelatnost Doma je proširena otvaranjem novih servisa koji su u skladu sa Akcionim planom za provedbu dokumenta „Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016“ koji je usvojen na nivou FBiH. Ovaj Akcioni plan je usmjeren na smanjenje smještajnih kapaciteta velikih institucija na maksimalno 40 mjesta te razvoj alternativnih oblika zbrinjavanja djece, poput hraniteljstva. 

Tokom 2014. godine Vlada ZDK i Vijeće općine Zenica prihvataju Plan transformacije JU „Dom-porodica“ Zenica 2014-2016 kojim se predviđa otvaranje novih servisa i pružanja dodatnih usluga koje bi odgovarale novonastalim potrebama u lokalnoj zajednici. U skladu sa usvojenim Planom transformacije, krajem 2014. godine stupio je na snagu Sporazum koji podrazumijeva otvaranje novih servisa u sklopu JU „Dom-porodica“:

1. Prihvatna stanica za djecu


2. Prihvatilište za majku i dijetePotpisnici sporazuma:
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 
 • Općina Zenica
 • Centar za socijalni rad Zenica
 • Policijska uprava Zenica 
 • JU „Dom-porodica“

U narednom periodu Planom transformacije predviđa se i otvaranje novih servisa poput:
 • Formiranje dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama
 • Centar za podršku i savjetovanje roditelja


SERVIS : PRIHVATNA STANICA ZA DJECU

 

Slika

Ovaj servis ima za cilj pružanje sistemske i organizirane zaštite i brige o djeci i mladima koji zbog nesređenih porodičnih prilika borave ili rade na ulici.

SERVIS: PRIHVATILIŠTE ZA MAJKU I DIJETE

 

Slika

Cilj ovog servisa je zaštita i briga o trudnicama i majkama sa djecom bez osiguranog stanovanja i/ili sredstava za izdržavanje ili usred nesređenih porodičnih prilika.

SERVIS: ŽIVOT U ZAJEDNICI UZ PODRŠKU

Podrška mladima koji napuštaju sistem socijalne brige

Slika
Početkom marta 2016. godine počeo je sa radom još jedan servis u sklopu naše ustanove a u skladu sa Planom transformacije. Riječ je o servisu pružanja podrške mladim ljudima koji izlaze iz sistema socijalne brige/skrbi i trebaju krenuti u samostalan život. Dva mladića iz naše ustanove uselila su se u stan koji se nalazi u lokalnoj zajednici ali je isto tako blizu Doma. Na taj način mogu živjeti samostalno ali opet uz našu psiho-socijalnu i finansijsku pomoć i podršku. Mladići imaju zaista veliku podršku kako od nas, tako i od Općine i nadležnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Veliki je izazov pred njima ali se nadamo da će uz našu podršku lakše prevladati ovu veliku prekretnicu u njihovim životima... 
 
 

DODATNE DJELATNOSTI

 

Slika
Od velikog značaja za JU „Dom-porodica“ su i dodatne djelatnosti kojima se bavi a to su: 
 • spravljanje obroka za korisnike Javne kuhinje 
 • proizvodnja hljeba i peciva u vlastitoj pekari
 • Izdavanje slobodnih kapaciteta pod zakup trećim licima

0 0